Một vài hình ảnh từ chương trình hội nghị sáng nay từ INDRUINO

3 năm 8 tháng trước #6 bởi dungdotcom
Đây là công ty INDRUINO với các giải pháp tự động hóa và công nghệ cao

Đính kèm:
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: vnnguyen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.