× Nơi tiếp nhận các ý tưởng, ý kiến cho việc xây dưng và phát triển website

Mời đóng góp bổ sung thêm danh sách nguyên vật liệu gợi ý cho sản phẩm

3 năm 8 tháng trước #11 bởi vnnguyendung
Xin chào các anh chị, Dũng phụ trách xây dựng các chức năng website. Để website hoạt động phù hợp hơn, thì nội dung và thông tin cần phù hợp với bối cảnh. 
Dũng và đội ngũ xây dựng website đã xây dựng cấu trúc danh mục sản phẩm như bên dưới các anh chị thấy. Tuy vậy, sẽ còn thiếu các nguyên vật liệu khác phù hợp với các sản phẩm của các đơn vị. Mong các anh chị đề xuất thêm để tiến hành bổ sung vào website.

Vì đặc trưng của nguyên vật liệu material cho sản phẩm là quá rộng, biến số khá lớn, vì vậy, để thuận lợi cho việc định hình và tra cứu tại field nguyên vật liệu, xin mời nhập vào tên nguyên vật liệu tương ứng bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Và cách nhau bằng dấu phẩy.

Alloy Steel
Aluminium
Brass
Bronze
Carbon
Carbon Steel
Cast steel
Ceremic
Cobalt
Composite material
Copper
Elastomer
Ferrous Metal
Foam
Glass
Gold
Hastelloy alloy
Iron
Lead
Magnesium
Magnetic Material
Nickel
Noble Metal
NON-Ferrous Metal
Other
Plastic & Rubber
Platinum
Silver
Stainless Steel
Thermoplastic
Thermoset
Tin
Titanium
Tool Steel
Tungsten Alloy
Zinc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.