Quy chế hoạt động

  • Admin
  • 16 Tháng 9 2020

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Thư ký MADE BY VIETNAM:

HỘI MADE BY VIETNAM

310A Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP. HCM

t/f:   84(28) – 39734081

m: 0903 901133 (Ms Lan) ; 0903 88 73 66 (Ms Thư) 

e:  hoicokhidien@gmail.com; hamee@hamee.vn

w: http://www.hamee.vn