Cáp vặn xoắn cách điện XLPE – 0.6/1kV

Sử dụng cho
công nghiệp
Lô hàng tối thiểu
1000 m

HỖ TRỢ BỞI MADEBYVIETNAM:
* MadeByVIETNAM HỖ TRỢ LIÊN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI DOANH NGHIỆP NÀY. 
* MadeByVIETNAM ĐẢM BẢO THEO DÕI VÀ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC BÊN
(Về đảm bảo hoạt động giao dịch, tiến độ sản suất, cung ứng hợp đồng và các tranh chấp pháp lý)

- Nếu không tìm thấy mặt hàng và đơn vị phù hợp: liên hệ với MadeByVIETNAM để được hỗ trợ tìm đối tác phù hợp

 => Xem thông tin hỗ trợ giao thương tại đây TẠI ĐÂY

Thông tin sản phẩm

Lĩnh vực đang sản xuất, cung cấp trên thị trường
  • Khác
  • Dây
  • Cáp điện
Khách hàng chính
  • Khác
  • Khu vực Đông Nam Á
Ngôn ngữ

TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY

100 – 500 nhân viên

30000 m 2 Diện tích nhà máy (m2)

Địa chỉ nhà máy: 865 Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

Chứng nhận / tiêu chuẩn: Quacert 0249; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Thị trường tiêu thụ: Việt Nam, Campuchia, Lào